Amaç ve Kapsam

ONEROV Bilgi Teknolojileri A.Ş. (bundan sonra ONEROV veya Biz olarak anılacaktır), yan kuruluşları ve bağlı kuruluşları dahil olmak üzere müşteri verilerinin gizliliğine saygı duyar.

Bu Gizlilik Politikası Licrus Saha Uygulamaları Platformu (bundan sonra Licrus olarak anılacaktır) Abonelik Hizmeti ve ilgili desteğin satın alınması ve kullanılmasıyla bağlantılı olarak elde edilen bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesiyle ilgili gizlilik uygulamalarımızı kapsar. Bu Gizlilik Politikasında, Abonelik Hizmeti, Destek Hizmetleri ve Profesyonel Hizmetler topluca "Hizmet" olarak anılacaktır" Bu Gizlilik Politikası, müşteri ve iş ortağı hesap yönetimi amaçları için Licrus tarafından işlenen bilgileri de kapsar (örneğin, Müşteri'nin Hizmetini satın alması için toplanan müşteri adresi ve fatura bilgileri).

Bu Gizlilik Politikası, Müşterinin Abonelik Hizmetinde sakladığı herhangi bir bilgiyi kullanmasını veya ifşa etmesini kapsamaz. Bu Gizlilik Politikası, Licrus tarafından sunulan hizmetler dışında, başka amaçlarla toplanan hiçbir bilgi veya veriyi kapsamaz. Bu Gizlilik Politikası, Licrus hizmetleri müşteri tarafından barındırıldığında saklanan herhangi bir bilginin kullanımını veya ifşa edilmesini de kapsamaz.

Bu Gizlilik Politikasının amaçları için:

 • Müşteri”, Hizmetimizi satın alan tüzel kişi anlamına gelir.
 •  "Müşteri Verileri " Müşteri veya Kullanıcıları tarafından veya Müşteri için Abonelik Hizmetine yüklenen elektronik veriler anlamına gelir.
 •  “Mobil Uygulamalar”, barındırılan yazılım uygulamalarımızın yetkili bir kullanıcı tarafından bir mobil cihaza indirilen uygulamalar anlamına gelir.
 •  “Kullanıcı”, Müşteri veya İş Ortağı tarafından Abonelik Hizmetine erişmesi ve bu Hizmeti kullanması için yetkilendirilmiş bir kişi anlamına gelir. Ayrıca Mobil uygulamalarımızı bir cihaza indirip kişisel bilgilerini kullanarak hesap açan kişi anlamına gelir.
 •  “İş Ortağı” Licrus ürünleri ve hizmetleri satan veya müşterilerine hizmet veya teknoloji alt yapısını Licrus ile sağlayan kuruluş anlamına gelir.

Bilgileri Nasıl Elde Ederiz

Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Hizmetimizi sağlama ve destekleme sürecinde Müşterilerimizden ve Ortaklarımızdan çeşitli türlerde bilgiler topluyoruz.

Kullanıcılar, hizmetimizi kullanmanın normal seyrinde Kişisel velerini ve Müşteri Verilerini kullanırlar. İşlenen kişisel verileri kullanımımız ve erişimimiz, hizmeti sağlamak, desteklemek ve hizmetlere erişiminize uygun olarak kullanmak içindir.

Müşteri Verilerini, Müşterilerin talimatları doğrultusunda ve bunlara uygun olarak barındırır ve işleriz. Ayrıca Müşterilerimizden aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli türlerde bilgiler topluyoruz:

 • Müşterilerimizin ve Kullanıcılarımızın, Uzman Hizmetler veya Hizmetimizle ilgili diğer taleplerle bağlantılı olarak bize ilettikleri bilgi ve yazışmalar.
 •  Hizmetin kullanımıyla bağlantılı olarak veya Abonelik Hizmetinin yapılandırılması da dahil olmak üzere iş ortaklarımız tarafından sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak iş ortaklarımızdan aldığımız bilgiler.
 •  Abonelik Hizmetini destekleyen sunucu günlükleri.
 •  Mobil Uygulamalarımız aracılığıyla toplanan bilgiler.

Ayrıca, bir veri denetleyicisi olarak Müşterilerimiz ve ortaklarımızdan aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli türlerde bilgiler topluyoruz:

 •  Kullanıcı, Müşteri veya İş Ortağı'nın şirket adı ve adresi, temsilcisinin iletişim bilgileri dahil olmak üzere genel bilgiler (“Genel Bilgiler”).
 •  Müşterilerimizin ve Kullanıcılarımızın Abonelik Hizmetini kullanımından elde edilen nicel veriler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı ve Müşterinin tarafından toplanan, kullanılan ve açıklanan tüm veriler.

Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Abonelik Hizmetinin güncellenmesi ve sürdürülmesi ve Destek ve Uzman Hizmetlerinin sağlanması dahil olmak üzere Hizmeti sağlamak ve desteklemek için kullanıcı Müşteri Verilerini kullanabiliriz. Müşteri Sözleşmesinde izin verilen veya yasaların gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir Müşteri Verisini kullanmayacağız, açıklamayacağız, incelemeyecek, paylaşmayacağız, dağıtmayacağız, aktarmayacağız veya bunlara atıfta bulunmayacağız. Müşterilerimiz ve ortaklarımız hakkında topladığımız bilgileri faturalandırma ve sözleşme amaçlarıyla kullanabiliriz.

Topladığımız Bilgileri Nasıl Paylaşırız

Müşterilerimizin, Ortaklarımızın ve Kullanıcılarımızın bize sağladığı kişisel bilgileri aşağıdaki alıcı kategorilerine ifşa edebiliriz:

 •  Hizmetin Müşteriye sağlanmasını desteklemek ve ortak programımızı işletmek için gerektiği şekilde yan kuruluşlarımıza ve bağlı şirketlerimize (Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre dışında bulunanlar dahil).
 •  Hizmetimizi desteklemek için kullandığımız yüklenicilerimize, iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza ve Müşterilerimiz adına hizmet sağlayan iş ortaklarımıza.
 • Önerilen herhangi bir birleşme, devralma veya varlıklarımızın bir kısmının veya tamamının herhangi bir şekilde satışı veya devri ile bağlantılı olarak potansiyel bir alıcıya (ve acentelerine ve danışmanlarına) durumda, Müşterilerimiz ve Ortaklarımız hakkında tarafımızca tutulan kişisel bilgiler, alıcıya veya alıcıya devredilen varlıklar arasında olacaktır.
 •  Herhangi bir yetkili kanun uygulayıcı kuruma, düzenleyici kuruma, devlet kurumuna, mahkemeye veya diğer üçüncü taraflara : (i) herhangi bir mahkeme emrine, herhangi bir yetkili kanun uygulama kurumundan gelen bir talebe veya diğer herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak; (ii) Müşteri Sözleşmesinin şartlarını uygulamak veya uygulamak; (iii) Ortaklarımızla ortaklık anlaşmasının şartlarını uygulamak veya uygulamak; ve (iv) Licrus'ın, Müşterilerimizin, Kullanıcılarımızın veya diğerlerinin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak.
 •  Müşteri talimatlarına uygun olarak.

Güvenlik ve İhlal Bildirimi

Müşteri Verilerini kazara veya yasa dışı imha, kayıp, değiştirme, yetkisiz ifşa veya erişimden korumak için tasarlanmış bir bilgi güvenliği programı yürütüyoruz. Abonelik Hizmeti, Müşterilerin platform kullanımlarını uygulamalarına ve yapılandırmalarına ve kullanıcı erişim kontrolleri ve şifreleme dahil olmak üzere güvenlik gereksinimlerini zorlamalarına olanak tanır.

Licrus, güvenlik olaylarını izlemekten ve bunlara yanıt vermekten sorumlu özel bir ekibe sahiptir. Licrus, Müşteri Sözleşmesine uygun olarak güvenlik ihlallerini Müşterilere bildirir.

Saklama

Müşteri Verilerini Müşteri Sözleşmesinde belirtilen zaman dilimlerine göre saklarız.

Devam eden meşru bir iş ihtiyacımızın olduğu durumlarda (örneğin, size talep ettiğiniz bir hizmeti sağlamak veya geçerli yasal, vergi veya muhasebe gereksinimlerine uymak için) genel bilgileri saklarız.

Mobil uygulamalar

Müşterinin veya Kullanıcılarının mobil cihazlarına (“Cihaz”) indirdiği Mobil Uygulamalar aracılığıyla ek bilgiler elde edebiliriz. Sağladığımız Mobil Uygulamalar, Kullanıcının Abonelik Hizmetini kullanımıyla bağlantılı olarak bir Kullanıcının Cihazlarından bilgi alabilir veya toplayabilir ve Abonelik Hizmeti ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır; örneğin, bir Kullanıcıya Abonelik Hizmeti içindeki bilgilere erişim sağlamak veya bir Kullanıcının Cihazından Abonelik Hizmetine bilgi sağlamak için.

Mobil Uygulamaları sağlamak ve çalıştırmak için Kullanıcıdan belirli bilgilere ihtiyacımız var ve bu bilgiler olmadan Mobil Uygulamalarımız çalışmaz (veya çok iyi çalışmaz). Örneğin, Kullanıcılardan, Mobil Uygulamalar aracılığıyla Abonelik Hizmetine erişmek ve onu kullanmak için oturum açma kimlik bilgileri gibi bazı kişisel bilgileri sağlamalarını isteriz. Kullanıcıların sağladığı kişisel bilgilere ek olarak, Mobil Uygulamalarımızı kullanarak bazı diğer kişisel bilgileri de topluyoruz. Örneğin, Mobil Uygulamalar, Kullanıcılara bildirim göndermek de dahil olmak üzere Mobil Uygulamalar aracılığıyla sağlanan hizmetleri sağlamak için bir Cihazın coğrafi konum verilerini kullanabilir. Bir Kullanıcının coğrafi konumu açıksa, Mobil Uygulamalar zaman zaman, bir Kullanıcı Mobil Uygulama ile doğrudan etkileşimde bulunmasa bile bize bir Kullanıcının Cihazının konumu hakkında bilgi verin. Ayrıca, Kullanıcı Mobil Uygulama ile etkileşime girerken bize bir Kullanıcının Cihaz konumu hakkında bilgi verebilir. Bu bilgilerin bir kısmını yalnızca Cihaz ayarları izin veriyorsa toplayabiliriz, bu nedenle Kullanıcılar, bizimki gibi uygulamaların erişmesinden veya erişmemesinden memnun oldukları bilgileri seçmek için her zaman Cihaz ayarları menüsü altındaki Mobil Uygulamalar ayarlarımızı gözden geçirmelidir.

Mobil Uygulamalarımız ayrıca, bir Kullanıcının Cihazları ve işletim sistemi kimliği, dili ve saat dilimi ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, bir Kullanıcının Mobil Uygulamaları kullanımıyla ilgili bilgileri bize sağlayabilir. Mobil Uygulamalar, Licrus'ın Mobil Uygulama ve Hizmetleri sağlamak ve geliştirmek için kullanabileceği, Kullanıcının Mobil Uygulamalarla etkileşimi hakkında da bilgi toplayabilir. Kullanıcılar Mobil Uygulamalarımızla ilgili bir sorun bildirdiğinde de bilgi alabiliriz. Ayrıca, Mobil Uygulamalarımız tarafından toplanan bilgileri Müşteri veya bir Kullanıcı ile yaptığımız sözleşmelerden doğan haklarımızı kullanmak için kullanabiliriz.

Bu Mobil Uygulamayı sağlamak için, bilgilerinize erişimi olabilecek grup şirketlerimiz ve belirli ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir Kullanıcının Cihazında Mobil Uygulama tarafından erişilen veya elde edilen bilgilere, Mobil Uygulamanın amaçlanan işlevselliğine bağlı olarak Müşteri ve kuruluşu tarafından da erişilebilir. Yürürlükteki yasa veya düzenlemelerin (mahkeme kararı dahil) gerektirdiğini düşündüğümüz veya ifşanın ifşa edilmesinin gerekli olduğuna inandığımız durumlarda, Kullanıcı bilgilerini kolluk kuvvetlerine, yetkili devlet makamlarına, mahkemeye ve diğer üçüncü taraflara ifşa edebiliriz. yasal hakları savunmak veya herhangi bir kişinin hayati çıkarlarını korumak. Bir üçüncü taraf, işimizin veya varlıklarımızın tamamını veya bir kısmını satın alırsa, satışla bağlantılı olarak Kullanıcı bilgilerini de ifşa edebiliriz. Bunu yaptığımızda, Kullanıcı bilgilerini yalnızca bu Gizlilik Politikasınde belirtilen amaçlar için kullanması gerektiğini üçüncü tarafa bildireceğiz. Ayrıca, bir Kullanıcının kişisel bilgilerini, söz konusu Kullanıcının ifşa için rızasıyla başka herhangi bir kişiyle paylaşabiliriz.

Sağladığımız Mobil Uygulamalara ek olarak, bir Kullanıcının Cihazlarına indirilmek üzere üçüncü taraf Mobil Uygulamalar sunulabilir. Üçüncü taraf Mobil Uygulamalar (varsa) aracılığıyla bilgilerin toplanması ve kullanılması, bu tür üçüncü tarafların geçerli gizlilik bildirimlerine tabidir. Belirli bir Mobil Uygulama ile ilgili sözleşme şartları, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde veya o uygulama için ilgili hizmet şartlarında bulunabilir.

Gizlilik Haklarınız

Her Müşteri, herhangi bir kişisel bilgi de dahil olmak üzere, Kullanıcılarından hangi bilgileri topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını ve açıklandığını ve bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceğini kontrol ettiğinden, Abonelik Hizmetinin Kullanıcıları, herhangi bir şekilde ilgili Müşteri yöneticisiyle iletişime geçmelidir. Müşterinin kişisel bilgileri nasıl kullandığı ve ifşa ettiği ve Müşteri Verilerinde bulunan kişisel bilgilere nasıl erişileceği, düzeltileceği, düzeltileceği, silineceği ve taşınacağı ve ayrıca Müşteri Verilerinde yer alan kişisel bilgilerin işlenmesine itiraz edilmesi veya bu bilgilerin işlenmesini kısıtlama hakkında sorular.

Bize sağladığınız Genel Bilgilerle ilgili olarak size belirli seçenekler sunuyoruz. Özellikle:

 • Müşterinin veya İş Ortağının Genel Bilgilerin bir parçası olarak bize sağladığı herhangi bir kişisel bilgiye erişmek , bunları düzeltmek, güncellemek veya silinmesini talep etmek için, lütfen hesap temsilcinizle veya Licrus ilişki yöneticinizle iletişime geçin veya mümkünse, erişiminiz olan portallarımızı kullanın (örneğin , ortak portalımız) bu istekleri yerine getirmek için.
 •  Avrupa Ekonomik Alanı gibi belirli yargı bölgeleri, mukimlerine geçerli yasalar kapsamında belirli gizlilik hakları sağlar. Yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak, Genel Bilgilerde yer alan kişisel bilgilerin işlenmesine itiraz ve kısıtlama ve taşınabilirlik talepleri de dahil olmak üzere bu hakları kullanma taleplerini işleyeceğiz. Bize info@onerov.com  adresinden bir e posta gönderebilirsiniz.

Bu tür taleplere, geçerli veri koruma yasalarının gerekliliklerine uygun olarak yanıt vereceğiz. Lütfen talebinizi yerine getirmek için kimliğinizi doğrulamak için belirli bilgileri sağlamanız gerekebileceğini unutmayın.

Genel

Üçüncü Taraf Hizmetleri için Licrus Uygulamaları

Ayrıca, bu tür üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla sahip olduğumuz ortak müşteriler için üçüncü taraf hizmetleri (örneğin, mesajlaşma uygulamaları) tarafından barındırılan uygulamalar ve entegrasyonlar sağlayabiliriz. Bu uygulamalar ve entegrasyonlar, Abonelik Hizmeti ile etkileşime girecek ve bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi, bu Hizmet Gizlilik Bildirimi ve Müşteri ile olan Müşteri Sözleşmemize uygun olacaktır. Bu Hizmetler Gizlilik Bildirimi, uygulamalarımızı kullanıma sunduğumuz bu tür üçüncü taraf hizmet mağazalarını kapsamaz. Böyle bir üçüncü şahsın kullanımına sunduğunuz herhangi bir verinin kullanımı, o şahsın gizlilik politikasına ve varsa sözleşmelerinize tabidir.

Üçüncü Şahıs Web Siteleri ve Uygulamalar

Müşteriler, Ortaklar ve danışmanlarımız dahil diğer üçüncü şahıslar, Hizmetlerimizi kullanarak size veya diğer üçüncü şahıslara uygulamalar (Mobil Uygulamalar dahil) geliştirebilir veya hizmet sağlayabilir. Bu Gizlilik Politikası, Müşteriler, iş ortaklarımız ve diğer üçüncü taraflar veya üçüncü taraf uygulamalar (Mobil Uygulamalar dahil) veya hizmetler tarafından toplanan bilgiler için, bu bilgiler Hizmetimizi kullanarak toplansa dahi geçerli değildir.

Bu Hizmetler Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler

Bu Hizmetler Gizlilik Bildirimini zaman zaman güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu Hizmetler Gizlilik Politikasında önemli değişiklikler yaparsak, uygun bir çevrimiçi bildirim yoluyla Müşterilerimizi bilgilendireceğiz (ve geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda onların onaylarını alacağız). Anlaşılır olması açısından, bu Servis Bildiriminde yapılacak herhangi bir güncelleme veya değişiklik, Licrus ile Müşteri arasındaki sözleşmeyi değiştirmez.

İletişim bilgileri

Küresel gizlilik programımızın uygulanmasından sorumlu özel bir Gizlilik Ekibimiz var. Bu Hizmetler Gizlilik Bildirimi ve gizlilik uygulamalarımız hakkında sorularınız veya yorumlarınız varsa veya bir Müşteriyseniz ve Hizmetteki bilgileri güncellemeniz, değiştirmeniz veya kaldırmanız gerekiyorsa, lütfen müşteri destek portalımız aracılığıyla bir talep oluşturun veya info@onerov.com  adresine bir mail gönderin.

Saygılarımızla
ONEROV Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Sorularınız mı var?

İletişime Geçin